Strona logowania
Pakiet gwarancyjny Black Point S.A.

Dla klientów indywidualnych korzystających z pakietu gwarancyjnego na produkty marki Black Point  w ramach pakietu Wymiana Od Ręki, koszty przesyłek pokrywa Black Point S.A.

Produkty marki Black Point objęte są Bezterminową Gwarancją oraz pakietem Wymiana Od Ręki, co oznacza, że firma Black Point S.A. gwarantuje pozytywne rozpatrzenie każdej zgłoszonej reklamacji przez klienta indywidualnego.
Wyjątek stanowią jedynie:
a) produkty obce (inny producent),
b) produkty zużyte (zużycie środka barwiącego),
c) produkty mechanicznie uszkodzone.

Instrukcja Obsługi - PDF

BLACK POINT S.A.
ul. Atramentowa 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce, Polska

tel.: +48 71 338 - 68 - 00
fax.:+48 71 338 - 68 - 96
biuro@blackpoint.pl
www.blackpoint.pl

Numer identyfikacji podatkowej / Polish VAT and tax ID no.: PL 898-001-39-54 ,
Miejsce zarejestrowania / Place of registration: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej / Regional Court in Wroclaw,
Numer rejestru KRS / Registration no.: 0000290635
Kapitał zakładowy / Share capital: 600 000 PLN.